Read the Official Description

VIA University College on Tanskan suurin ja kansainvälisin korkeakoulu, joka tunnetaan myös ammattikorkeakouluna ja jossa on yhteensä 18 500 opiskelijaa, joista 2500 on kansainvälisiä opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Meidän keskittyä innovaatioihin ja yrittäjyyteen on myöntänyt meille palkinnon Tanskan johtava yrittäjyyden korkeakoulu sekä 2014 ja 2018.

Koulutusohjelmamme vastaavat uusiin ja vanhoihin ammatteihin, ja ohjelmamme kuuluvat pitkään korkeatasoisen koulutuksen perinteisiin Tanskassa. Jotkin ohjelmamme ovat yli 100-vuotiaita ja ovat siten vaikuttaneet merkittävästi Tanskan hyvinvointiyhteiskunnan muotoiluun ja kehittämiseen.

Me katamme Keski-Tanskan alueen yhteensä kahdeksalla moderneilla kampuksilla, joille kaikilla on dynaaminen ja monitieteinen ympäristö, jossa opiskelijat tapaavat eri ohjelmia ja tiedekuntia.

VIA tarjoaa 40 koulutusohjelmaa - lähes puolet englanniksi - seuraavilla aloilla:
animaatio
Rakennettu ympäristö
liiketoiminta
Design
tekniikka
Elokuva

Ohjelmiemme vahvuus on edelleen tutkimuspohjaisen teoreettisen opetuksen yhdistäminen käytännön harjoitteluun ja kliiniseen koulutukseen. Tavoitteenamme on auttaa kehittämään ammatillista käytäntöä ratkaisujen löytämiseksi yhteiskunnan haasteisiin - Tanskassa ja kansainvälisesti.

14355_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_19.jpg

Akkreditointi

VIA on ERASMUS-peruskirjan sertifioitu haltija. Olemme Euroopan korkea-asteen koulutuksen laadunvarmistusjärjestön (ENQA) jäsen ja meillä on Kiinan kansantasavallan tutkintotodistus. VIA on myös Tanskan ainoa akkreditoitu laitos arkkitehti-teknologiainstituutin (CIAT) toimesta.

Eri opetustyyli

Skandinaavinen lähestymistapa korkea-asteen koulutukseen on syvälle juurtunut ammatteihin, joista koulutamme tutkinnon suorittaneita.

Opiskelija oppii uusimmat teoriat ja menetelmät, osallistuu tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja hankkii käytännön kokemusta käytännön harjoittelun kautta.

Kannustamme opiskelijoita osallistumaan ja vaihtamaan ideoita helposti opettajille ja henkilökunnalle. Tarjoamme pienikokoisia luokkia, simulointipohjaista koulutusta ja e-oppimista.

14350_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_14.jpg

R

Tutkimus, kehittäminen ja yrittäjyys ovat osa ohjelmia. VIA on nimetty useiden vuosien ajan eniten yrittäjyyteen erikoistuneeksi yliopistoksi Tanskassa, jossa 25% opiskelijoista osallistuu innovaatiotoimintaan.

21 tutkimuskeskustamme toteuttavat käytännönläheisiä, monialaisia ja yhä kansainvälisempiä hankkeita. Osallistumme ja johtamme kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita ja pyrimme olemaan ensisijainen kumppani kenttämme.

14349_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_4.jpg

Programs taught in:
Englanti

VIA - The movie (English)

Address
VIA University College Campus Herning Birk Centerpark 5 DK-7400 Herning Denmark
7400 Herning, Tanska
VIA University College - Campus Aarhus C
Address
VIA University College Campus Horsens Chr. M. Oestergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Denmark
8700 Horsens, Tanska
Verkkosivusto
Puhelin
+45 87 55 00 10
Address
VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen nr. 24 DK-8000 Aarhus C
8000 Aarhus, Tanska