Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Liiketalouden opintoja ympäri maailman

Mitä liiketalouden opiskelu on?
Liiketalous on akateeminen oppiaine, joka tarjoaa kattavan yhdistelmän laskentatointa, markkinointia, rahoitusalaa sekä yritystutkimusta tai hallintoa. Master of Business Administration (MBA) eli liiketalouden maisteri on keskeinen tutkinto-ohjelma liiketalouden alalla. Liiketalouden tutkinto-ohjelmat ovat usein erikoistuneita ja keskittyvät esimerkiksi seuraaviin liiketalouden alahaaroihin: ammattiyhdistyssuhteet, markkinointi, yrittäjyys, liikeinformatiikka, kansainvälinen kauppa, strateginen riskinhallinta ja rahoitus. Liiketalouden tutkinto-ohjelmia on tarjolla kansainvälisille opiskelijoille yliopistoissa ja kauppakorkeakouluissa halki maailman.

Mitä hyötyä on liiketalouden ulkomailla opiskelusta?
Liiketalouden ulkomailla opiskelu tarjoaa arvokkaan kulttuurien rajat ylittävän ja kulttuurien välisen perspektiivin akateemiseen kokemukseen. Vuosittain lukuisat opiskelijat valitsevat toisen maan kauppakorkeakouluun hakemisen oppilaitoksen kansainvälisen maineen ja hyvän sijoituksen vuoksi. Opiskelijat, jotka ovat valmiita opiskelemaan liiketaloutta ulkomailla, voivat valita maailman parhaista kauppakorkeakouluista, eivät ainoastaan lähellä sijaitsevista. Liiketaloutta ulkomailla opiskelevat myös kohentavat monikulttuurisen viestinnän osaamistaan, mikä on elintärkeää nykypäivän globaaleilla markkinoilla. Ulkomailla liiketaloutta opiskelevat kansainväliset opiskelijat saavat myös tilaisuudet hankkia käytännön työkokemusta vierasmaalaisessa yrityksessä.

Miten liiketaloutta opiskellaan ulkomailla?
Ulkomaiset liiketalouden tutkinto-ohjelmat kattavat useita alan haaroja ja oppiaineita, ja saman alankaan tutkinto-ohjelmat eri oppilaitoksissa harvoin ovat samanlaisia keskenään. Liiketaloutta maailmalla opiskelevat kansainväliset opiskelijat valitsevat usein erikoistumisalan oman ohjelmansa sisältä, esimerksi jonkun seuraavista: myynti, taloustiede, logistiikka, terveydenhuollon hallinto, yrittäjyys tai pankkiala. Kurssirakenne, tehtävät, arvioinnit, projektit ja lopputyö tai väitös (jos sellaista vaaditaan) vaihtelevat myös tutkinnosta toiseen. Yliopistot halki maailman tarjoavat kandidaatin tutkintoja, MBA tutkintoja, Executive MBA tutkintoja, liiketalouden tohtorin tutkintoja, Doctorate of Business Administration -tutkintoja ja paljon muuta.

Miten voit odottaa ulkomailla suoritetun liiketalouden tutkinnon edistävän uraasi?
Liiketalouden tutkinto-ohjelmista valmistuneilla on tilastollisesti entistä paremmat mahdollisuudet tulla ylennetyksi tai työllistyä omalla alallaan. Liiketalouden tutkinto parantaa olennaisesti uramahdollisuuksia, mutta ulkomailla suoritettu tutkinto on arvokas myös muuten. Tulevat ja nykyiset työnantajat tietävät, että liiketalouden ulkomailla opiskelu altistaa globaalin markkinatalouden monimuotoisuudelle ja tarjoaa paremman käsityksen kansainvälisestä kaupasta.

Paljonko liiketalouden opiskelu ulkomailla maksaa?
Liiketalouden ulkomailla opiskelun lukukausimaksut ja muut kulut vaihtelevat kauppakorkeakoulusta ja maasta toiseen. Ulkomaalla opiskelemista harkitsevien opiskelijoiden on mahdollista hakea taloudellista avustusta sekä yksityisiltä että julkisilta tahoilta. Kiinnostaviin kauppakorkeakouluihin kannattaa olla yhteydessä ja pyytää lisätietoa opiskelukustannuksista ja mahdollisuuksista taloudelliseen tukeen.

Miksi kannattaa suorittaa liiketalouden tutkinto muualla kuin kotimaassa?
Maailman parhaita kauppakorkeakouluja ei ole kaikkia keskitetty yhteen paikkaan. Opiskelijat hyötyvät liiketalouden tutkinnon ulkomailla suorittamisesta merkittävästi. Osa opiskelijoista ei kuitenkaan pysty muuttamaan kotimaastaan opintojen ajaksi työn tai muiden velvollisuuksien vuoksi. Online liiketalouden opinnot ovat heille täydellinen tilaisuus suorittaa tutkinto haluamassaan yliopistossa kotoa poistumatta. Verkko-opinnot tarjoavat joustavan aikataulun, sillä kurssityöitä voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Verkko-opinnot hyödyttävät opiskelijaa myös siten, että heidän kirjoittamis- ja tekniset taitonsa kehittyvät, ja professorien kanssa voi olla suoraan yhteydessä.

Matkavinkkejä kansainvälisille opiskelijoille
Useilla yliopistoilla ja kauppakorkeakouluilla on yksinomaan kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen keskittyviä hallintoyksiköitä. Nämä järjestävät kansainvälisille liiketalouden opiskelijoille tilaisuuksia toistensa tapaamiseen, tarjoavat akateemista tukea, auttavat majoituksen löytämisessä ja jakavat paikallistietoutta aiheesta jos toisestakin. Ennen kuin ulkomailla suoritettava liiketalouden ohjelma alka,a on tärkeää tehdä mahdollisimman paljon taustatutkimusta, jotta on selvillä siitä, miten opiskelu saattaa erota kotimaassa opiskelusta. Tärkeintä on pitää mieli avoinna ja nauttia ainutlaatuisesta tilaisuudesta, sillä sellainen liiketalouden ulkomailla opiskelu todella on.

Lue lisää Näytä vähemmän