Master of Business Administration (MBA)

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Master of Business Administration (MBA)

Tunnettuaan, että minkä tahansa organisaation menestys ja selviytyminen riippuvat paljon hallinnoinnin tehokkuudesta, UUM Othman Yeop Abdullahin Graduate Business School tarjoaa MBA-ohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää bisnesoperaattoreita, joilla on tarvittavat taidot kohtaamaan haastava liiketoimintaympäristö.

Meidän MBA-kurssi ei ainoastaan ​​anna sinulle mahdollisuutta saada ymmärrystä siitä, miten yritysorganisaatio toimii globaalistuneessa maailmassa, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden soveltaa toiminnallisia tietoja tehokkaasti monimutkaisten liiketoimintaongelmien ja ongelmien ratkaisemiseen. Luokkakokouksissa, tapaustutkimuksissa, pienissä työpajoissa ja ryhmäesittelyissä saatavan teoreettisen tiedon avulla sinulla on mahdollisuus arvioida kriittisesti johdon teorian toimivuutta ja arvioida sen sovellettavuutta nykyisissä yritysjärjestöissä.

Ohjelman tavoitteet ja oppimistulokset

Tämä ohjelma on suunniteltu siten, että ohjelmaan kulkevat opiskelijat pystyvät suorittamaan seuraavat:

1. Integroida ja soveltaa kehittyneitä liiketoiminnan tietoja ja taitoja organisaatioissa.

2. Käytä käytännön taitoja organisaatiossa kohti liiketoiminnan tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista.

3. Harjoita analyyttistä kykyä ja sovella sosiaalisia näkökohtia liiketoimintapäätösten tekemiseen.

4.Kommunikaatiot tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti eri sidosryhmien kanssa.

5. Kehitä sosiaalisia taitoja ja osoita sosiaalisia velvollisuuksia, kun työskentelet tiimissä.

6. Älä anna ammattitaitoa ja noudattaa eettisiä standardeja vastuullisuuden ja vastuiden toteuttamisessa.

7. Luo jatkuvaa oppimiskulttuuria käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa pysymään muuttumassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

8.Hallittele johtamis- ja yrittäjyystaidot tehokkaaseen päätöksentekoon.

9.Portray johtajuusominaisuudet yrityksen johtamisessa strategisesti.

Entry Requirement

Pääsy MBA-ohjelmaan voidaan myöntää seuraavien perusteiden mukaisesti:

1.Akademian tutkinto Universiti Utara Malesiasta tai muista korkeakoulujen oppilaitoksista, joiden korkeakoulututkintolautakunta on hyväksynyt vähintään 2,75, ja joilla on vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta, joka on relevanttia valitulle erikoistumisalueelle; TAI

2.a Yliopistosta vastaavan korkeakoulun tutkintotodistus, jolla on vähintään kymmenen (10) vuoden työkokemusta 35 vuotta tai vanhempi ja joka on hyväksytty APEL-arvosanalla (taso 7); JA

3. täytä yliopistollisen senaatin asettama englannin kielivaatimus.

* Valinta perustuu hakijoiden komitean huolelliseen arviointiin hakijan akateemisesta historiasta, englannin kielitaitotuloksista tai TOEFL / IELTS: stä, suosituksista, työkokemuksesta, haastatteluista ja sitoutumisesta ohjelman loppuunsaattamiseen. Valintaprosessissa hakutoimikunta arvioi hakijan akateemista kykyä, henkilökohtaista luonnetta, motivaatiota, johtajuutta, ihmissuhdetaitoja, työkokemusta ja johtamismahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty Loka 2018

Oppilaitoksesta

Universiti Utara Malaysia was formally incorporated on 16 February 1984, with the unique mission to provide academic excellence in the areas of business management, education, IT, and quality manageme ... Lue lisää

Universiti Utara Malaysia was formally incorporated on 16 February 1984, with the unique mission to provide academic excellence in the areas of business management, education, IT, and quality management. Faced with this challenging task, the University has since its inception, ensured that its academic niche areas are focused on such disciplines as management, accountancy, economics, information technology, entrepreneurial development, tourism management, banking and finance, social development, human resource development and international affairs management. Näytä vähemmän