MBA teollisuustekniikassa ja projektijohtamisessa

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta oppilaitoksen verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Maisterin tutkinto ”Teollisuustekniikan ja projektijohtamisen” valmistaa kansainvälisen tason asiantuntijoita, jotka kykenevät hallitsemaan projektin prosesseja ja resursseja konseptiovaiheesta sen päättämiseen, taloustieteen, riskien ja turvallisuuden suhteen.

Kurssin nimi

Laajuus

Kuvaus

henkilöstö

KBTU / ECU / KBTU -kumppani

Pakolliset valtion vakioaiheet

     

Vieras kieli (ammattilainen)

3

Kurssin aikana englanninkielen tasoa tulisi parantaa ylempään keskitason ja rakennussanaston tulisi opiskella

KBTU

johto

3

Johtamisen ja projektijohtamisen yleiset käsitteet

KBTU

Psykologia

2

Viestintä- ja esitystaitoja tulisi opiskella etenkin monikansallisessa ympäristössä

 

valinnainen

2

Opiskelijat voivat valita valittavan kaikista KBTU: lla annettuista aiheista

KBTU

Perusaineet

     

Johdanto sopimuksiin ja hankintoihin

3

Ymmärrä tavanomaiset hankintareitit, etenkin Kazakstanissa.

Alan nykyinen hankintakäytäntö

Kazakstanin hallituksen politiikka ja ohjeet

Rakennushankkeiden hankintojen ja urakointien kaupalliset näkökohdat

KBTU-kumppani

Palvelun hankinta ja toimitukset

3

Palvelujen tarjoaminen kiinteistöjen hallinnassa ja tapauksissa Kazakstanissa ja ulkomailla

Tunne mallit päätöksentekoprosessille sisäisten ja ulkoistettujen palveluntarjoajien valintaa varten

Osaa soveltaa suorituskyvyn mittaustapaa palvelun tarjoamiseen

Osaa tutkia palvelujen tarjoamisen inhimillisiä ja sosiaalisia vaikutuksia

Pystyt valitsemaan oikeat hallintatekniikat palveluntarjoajan muutosten ja ulkoistamisen käsittelemiseksi

KBTU-kumppani

Strateginen varainhoito

3

Asiakkaiden palvelun tarpeiden ymmärtäminen kansallisessa ja monikansallisessa kontekstissa

Opiskelupalveluhankinnat FM: n sisällä

Pystyt tunnistamaan ja hallitsemaan kolmansien osapuolien palveluntarjoajia

Tutustu innovatiivisiin palveluratkaisuihin työntekijöiden ja organisaatioympäristön tukemiseksi

ECU

Ihmiset ja organisaation hallinta

Rakennettu ympäristö

3

Korkeatasoinen tieto monimutkaisista johtamisteorioista ja niiden soveltamisesta rakennettuun ympäristöön

Projektinhallintakonseptit ja rakennettu ympäristö organisaatioissa

KBTU

Kestävä kehitys rakentamisessa

3

Ymmärtää järjestelmiin ja niihin liittyviä puitteita

kestävyys

Yritysten ja ympäristön arviointi paikalliselta globaalille tasolle.

Aiheen analyysi suhteessa ammatillisiin vastuisiin.

KBTU-kumppani

Ympäristön laadunvarmistus

2

Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen järkevä käyttö ovat yksi tärkeimmistä tieteenaloista ympäristöasioiden hoidossa. Ympäristönsuojelu tutkii ympäristöä koskevia ympäristöongelmia, luonnonvarojen tilaa sekä tuotantotoimintaan liittyviä kysymyksiä ja muita luonnon ympäristössä tapahtuvia antropogeenisiä tekijöitä.

ECU (Sandro Furlan)

Ammatillinen valinnaiset

     

Arvo ja riskienhallinta

3

Esittele arvon ja riskienhallinnan käsitteet.

Pystyy ratkaisemaan strategisia ja taktisia ongelmia

Pystyy käyttämään työkaluja ja tekniikoita tapaustutkimuksen avulla

KBTU

Rakentaminen Taloushallinto

3

Ymmärtäminen rahoitussuunnittelun ja seurannan tarpeesta sekä kustannusten hallintaprosessista

ECU

Avaruuden suunnittelu ja hallinta

3

Opiskele tilaa

  • Tunnista tarjonta- ja kysyntäprosessi suhteessa kiinteistösalkkuihin
  • Palvelujen, rakenteen ja tilan välinen suhde
  • Työkalut ja tekniikat tilan mallintamiseen ja käyttöön

ECU

Työharjoittelu

4

Teollinen harjoittelu

 

MS-tutkielma / Projektin valmistelu

4

Opiskelijan tutkimustyö, mukaan lukien tutkielman valmistuminen

 

Lopullinen todistus

1

   

MS-projektin puolustus

3

   
Viimeksi päivitetty Elo 2020

Oppilaitoksesta

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of ... Lue lisää

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of science for the benefit of the region and the country as a whole. The strategic vision of the University is to promote the ideals of academic excellence, scientific progress, and national well-being, to maintain the status of an undisputed leader in the field of technical and business education. The major goals and ambitions of the university are the creation of a scientific and educational center with highly qualified scientific and pedagogical potential and a developed modern material and technical base, the development of a dual vocational training, training of highly qualified specialists who have professional and personal competencies with emphasis on financial, power-generating sector, spheres of high and information technologies and the maritime industry. Näytä vähemmän