LIIKETOIMINNAN HALLINNON MASTER

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Ohjelman yleiskatsaus ja tehtävä

Westernin kauppatieteiden maisteriohjelma (MBA) on akkreditoitu Association for Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, https://www.aacsb.edu/about). Westernin MBA-ohjelma keskittyy valmistelemaan opiskelijoita johtotehtäviin ja johtotehtäviin nykyaikaisissa organisaatioissa. Opiskelija hankkii elintärkeää tietoa liiketoiminnan ja organisaation toiminnoista. Opiskelijoita haastetaan ajattelemaan strategisesti ja hioamaan taitoja, joita tarvitaan menestymiseen kilpailuympäristössä.

Westernin MBA on suunniteltu joustavuutta ajatellen vastaamaan opiskelijoiden tarpeita:

Työskentelevät ammattilaiset: Opiskelijat voivat suorittaa yhden tai kaksi kurssia syksyllä, keväällä, kesällä ja alkuvaiheessa suorittamalla tutkinnon vain kahdessa vuodessa.

Kokopäiväiset opiskelijat: Opiskelijoille, jotka pystyvät tekemään kokoaikaisen sitoutumisen, mukaan lukien kesän ja istunnon, ohjelma voidaan suorittaa 12-14 kuukaudessa vaadituista edellytyksistä riippuen. Aikataulumme täyttää myös kirjanpidon tutkinnon suorittaneiden tarpeet, jotka suorittavat Connecticutin 150 luottotuntivaatimuksen ennen liittymistä kirjanpitoyrityksiin.

Suurin osa jatkokursseista tapaa yhden yön viikossa maanantaista torstai-iltoihin klo 17.25. Joitakin kursseja voidaan tarjota online- tai hybridimuodoissa ja toisinaan klo 20.00 tai viikonloppuisin. Pienet luokat, yleensä alle 25 opiskelijaa, kannustavat vuorovaikutukseen ja kollegiaalisuuteen opiskelijoiden keskuudessa.

Ohjelman oppimistavoitteet ja -tulokset

1. VIESTINTÄ: Opiskelijat pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti.

Oppimistulos 1 (kirjallinen): Opiskelija osoittaa tehokkaan, ammattimaisen kirjallisen viestintätaidon valmistellessaan liiketoimintasuunnitelmia, analysoitaessa tapauksia ja viestiessään päivittäisistä asioista.

Oppimistulos 2 (suullinen): Opiskelijat osoittavat tehokkaita, ammattimaisia suullisia viestintätaitoja vakuuttavia ja tiedonsiirtoesityksiä tehden.

2. JOHTAJUUS JA RYHMÄT: Opiskelijat osoittavat johtajuutta ja tiimijäsenyyskäyttäytymistä.

Oppimistulos 1: Opiskelijat osoittavat johtajuusosaamista kuvaamalla ja tunnistamalla johtamisen piirteet ja harjoittamalla johtajuuskäyttäytymistä ryhmätehtävissä.

Oppimistulos 2: Opiskelijat osoittavat tiimijäsenyysosaamisen toimimalla tehokkaina tiimin jäseninä ryhmätehtävissä ja simulaatioissa sekä kuvaamalla ja tunnistamalla tehokkaan tiimin jäsenten omistamat piirteet.

3. Kriittinen ajattelu / etiikka: MBA-tutkinnon suorittaneet osoittavat vahvaa kriittistä ajattelua ja herkkyyttä eettisiin kysymyksiin.

Oppimistulos 1: Opiskelija osoittaa vahvan kriittisen ajattelun taitojen tunnustamalla oletukset, arvioinnit tai argumentit ja tekemällä asianmukaiset johtopäätökset.

Oppimistulos 2: Opiskelija osoittaa tietonsa eettisistä kysymyksistä, jotka vaikuttavat liiketoimintapäätöksiin.

4. MAAILMANLAISET TIEDOT: Opiskelijat osoittavat tietoa globaaleista liiketoiminta-asioista.

Oppimistulos: Opiskelijat osoittavat tietoa globaaleista liiketoiminta-asioista, jotka vaikuttavat liike-elämän organisaatioiden päätöksentekoon.

Viimeksi päivitetty Syys 2020

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin

Oppilaitoksesta

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and lea ... Lue lisää

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and leaders in a global society. To achieve this, we Offer undergraduate and graduate programs that weave together liberal arts and professional education and instill a desire for life-long learning. Sustain a vibrant, inclusive campus that connects individuals through co-curricular programs, cultural events, and service to the community. Attract student-centered faculty who are passionate teachers and accomplished scholars. Establish partnerships that create opportunities for internships, research, and experiential learning. Values Excellence. We value outstanding achievement realized through persistence, effort, honest feedback, and self-reflection. Curiosity. We value the questions that drive learning, innovation, and creativity, which serve as the beginning and the desired outcome of education. Dialogue. We value the conversations that explore diverse perspectives and encourage shared understanding. Engagement. We value the interactions with ideas, peers, and community that are essential to a vibrant university environment. Opportunity. We value the possibilities created by affordable, accessible educational environments in which students can grow into independent thinkers and confident leaders. Respect. We value the right of all people to be treated with dignity and fairness and expect this in our policies, classrooms, and community. Vision Western Connecticut State University will be widely recognized as a premier public university with outstanding teachers and scholars who prepare students to contribute to the world in a meaningful way. Näytä vähemmän