Koulutusjohtajuuden maisteriohjelma

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta oppilaitoksen verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Tule 2000-luvun johtajaksi koulutuksessa

Opiskele olennaisia ​​ihmisiä ja yrityksiä kansainvälisen koulutuksen yhteydessä. Koulutusjohtajuuden maisteriohjelma on ainutlaatuinen yhteistoiminnallinen etäopiskeluohjelma. Se on järjestetty lähinnä verkossa, jossa on kolme pakollista mutta interaktiivista ja hauskaa intensiivistä viikkoa Suomessa.

Tämä uran alkuvaiheen tutkinto vaatii 3 vuoden työkokemuksen kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Ohjelma keskittyy kansainvälisen oppimisen johtajuuden huippuosaamiseen ja -konsepteihin. Kehität tarvittavat taidot oppimisympäristöjen ihmisten ja teknologisten muutosten johtamiseen. Tulet saamaan syvemmän näkemyksen onnistuneesta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä parhaiden käytäntöjen siirtämiseen ympäristöönne. Saat myös käytännön työkaluja ja teorioita motivoitumisesta ja johtajuudesta itsellesi ja muille kasvattajille tehokkaasti ja eettisesti.

Tällä master-tutkinnoilla sinulla on tarvittavat taidot kehittääksesi itsesi innovatiiviseksi tulevaisuuden koulutusjohtajaksi, muutoksen edustajaksi ja päätöksentekijöiksi. Koulutusohjelma tarjoaa sinulle tietoa ja taitoja työskennellä monimutkaisissa ja monipuolisissa julkisissa tai yksityisissä oppilaitoksissa, henkilöstöhallinnossa, valtionhallinnossa tai kansalaisjärjestöissä.


Tutkimuksen tavoitteet

 • Opi tarvittavat taidot oppimisympäristöjen ihmisten ja teknologisten muutosten johtamiseen.
 • Suorat henkilökohtaiset yhteydet ja syvempi käsitys onnistuneesta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä parhaiden käytäntöjen siirtämiseksi ympäristöön.
 • Opi käytännön työkaluja ja teorioita motivoitumisesta ja johtamisesta itsellesi ja muille kasvattajille tehokkaasti ja eettisesti.
 • Hyödynnä aito oppimismenetelmääsi, jossa kaikki kurssit on suunniteltu auttamaan sinua omalla kehitystyössänne, master-diplomityöstänne.
 • Ryhdy kansainvälisesti verkottuneeksi muutospäälliköksi, joka tekee eron.

Kasvatustieteiden maisterin tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto. Ohjelma keskittyy kansainvälisen oppimisen johtajuuden huippuosaamiseen ja -konsepteihin. Sen avulla tutkinnon suorittaneet voivat muuttaa ja uudistaa opetuspolitiikkaa ja käytäntöjä omassa maassaan kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkinto keskittyy johtajuuteen ja johtamiseen, jossa erikoistuminen nykyaikaisen johtajuuden osaamisen soveltamiseen opetuksen yhteydessä.

Tutkinto täyttää Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän asettamat kriteerit sekä eurooppalaiset tutkinto- ja pätevyysvaatimukset. Tutkinto antaa pätevyyden julkiseen nimittämiseen, jos vaaditaan maisterin tutkinto.

Hakijalla on oltava toteuttamiskelpoinen suunnitelma maisteriohjelman ehdotukselle, joka toimitetaan hakemuksen jättöhetkellä.


Opintojen sisältö

Tämä on käytännöllinen blended-learning kokopäiväinen tai osa-aikainen Master's Degree Business Administration perustuu todelliseen aitoon oppimiseen monissa eri koulutusyhteyksissä. Osallistujat oppivat analysoimaan ja keskustelemaan todellisista tapauksista ja todellisista ongelmista. Ohjelma on suunniteltu nykyaikaisimpiin oppimisteorioihin, jolloin osallistujat voivat soveltaa tietämystä omaan kontekstiinsa ja saavuttaa positiivisia opiskelijakokemuksia. Haluamme ohjelman oppimisen ja opiskelun olevan nautinnollista ja palkitsevaa kokemusta, joka luo pitkän aikavälin kestäviä tuloksia.

Tämä on 90 opintopistettä, jossa painotetaan opintoja, joita tarvitaan julkisten tai yksityisten koulutusohjelmien, -laitosten tai -organisaatioiden kehittämiseen ja hallintaan. Arvioitu opiskeluaika on 1,5 vuotta ja jatko-optio niille, jotka työskentelevät opintojen rinnalla. Diplomi-opinnäytetyö (30 op) sisältää tutkimus-seminaareja, ja sitä tukevat metodologiset tutkimukset.


Tutkimusten rakenne

Ohjelma koostuu kolmesta pakollisesta intensiivisestä viikosta Suomessa sekä yksilöllisistä ja joustavista etäopetuksen verkosta seuraavasti:

 • Intensiivinen viikko 1 Suomessa
 • Intensiivinen viikko 2 Suomessa
 • Intensiivinen viikko 3 Suomessa

Neljäs henkilökohtainen tapaaminen Suomessa on valinnainen opintojen viimeisen osan aikana. Suurin osa tutkimuksista tapahtuu yhteistyössä verkossa.

Ensimmäisen ja toisen lukukauden aikana opit master-tason perusteet johtavista ihmisistä, johtavista muutoksista sekä liike- ja taloushallinnosta. Pohditaan myös erilaisia ​​oppimisteorioita ja miten omat näkemyksesi oppimisesta ja arvioinnista vaikuttavat johtamispäätöksiin. Tutustat johtamiskysymyksiin opetussuunnitelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkastellaan myös opetusteknologian vaikutuksia sekä tarjoamiensa mahdollisuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Nämä opinnot valmistuvat yhteistyössä opiskelijoiden kanssa intensiivisten face-to-face -viikkojen aikana ja sitten työskentelemällä verkossa TAMK avustajien tukemana. Suunnittelet ja tarkentele edelleen kehitystyön teemaa ja tavoitteita sekä opi akateemisen tutkimuksen perusteita. Te tutkimaan aiheesi teoriassa ja selkeyttää kehitystyön tavoitteita ja aikataulua (maisterin opinnäytetyö), joka on ihanteellinen tehtävä omassa oppilaitoksessasi.

Kolmannen (ja neljännen) lukukauden aikana työskentelet kehityshankkeellanne ja pystytte toteuttamaan muutoksen omassa ympäristöstänne Master-ohjelman oppitunneilla. Tulet syventämään ymmärrystä onnistuneesta muutoksenhallinnasta oppimalla lisää viestinnästä, konfliktien hallinnasta ja monimuotoisuuden hallinnoinnista. Tarkoitatte laajempaa ympäristöä, jossa koulutusta tapahtuu ja sen vaikutusta koulutuspolitiikkaan, ja tutkii koulutuksen nousevia suuntauksia. Akateemiset tutkimusmenetelmät auttavat sinua tekemään korkealaatuista empiiristä tutkimusta. Viidennessä lukukaudessa viimeistellään ja raportoidaan opinnäytetyön tulokset.

Viimeinen projekti

Hakijalla on oltava toteuttamiskelpoinen suunnitelma maisteriohjelman ehdotukselle, joka toimitetaan hakemuksen jättöhetkellä. Tämän yksikön tavoitteena on tarkentaa alkuvaiheen käytännön kehitystyön kurinalaiseen lopputyöhön, joka perustuu akateemisen kirjoittamisen sääntöihin. Opinnäytetyön kirjoittamista tukevat seminaarit, joissa sinulla on tilaisuus raportoida työnne etenemisestä ja saada palautetta.


hintoihin

Osallistujat, joilla on erilaiset kulttuuritaustat ja jotka sijaitsevat eri maissa, tuovat todella kansainvälisen ulottuvuuden tutkintoon. Opetetun sisällön soveltaminen tapahtuu opiskelijoiden omassa ympäristössä ja siten globaalissa kontekstissa.


Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat saada johtavan aseman koulutuksen alalla monikulttuurisissa ympäristöissä. Edellytetään, että tutkinnon suorittaneet johtavat asemaa oppilaitoksissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tutkinnon suorittaneilla on kykyjä ja taitoja työskennellä valtiollisissa järjestöissä, opetusministeriöissä ja maailmanlaajuisissa kansalaisjärjestöissä.


Jatkokoulutusmahdollisuudet

TAMK maisterintutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden hakea jatko-opintoja muissa yliopistoissa heidän maahanpääsypolitiikkansa mukaisesti.


Opintomaksut ja apurahat

Ohjelmaan sisältyy lukukausimaksua 10800 euroa EU: n ulkopuolisille / ETA-opiskelijoille, joilla on palkkio-opiskelijoille tarkoitettu stipendijärjestelmä.

Sinua ei tarvitse maksaa maksua, jos olet:

 • EU / ETA-kansalaiset
 • joka vastaa EU / ETA-kansalaista (eli Sveitsin kansalaista)
 • asuvat jo Suomessa (jatkuva A tai pysyvä P / P-EU-oleskelulupa) tai niillä on Suomessa myönnetty EU-sininen kortti. Vapautettu oleskelulupa on voimassa, kun hakeutat opintoihin ja vähintään 1.8. Alkaen eli kun opiskeluoikeus alkaa. Huomaa, että oleskelulupa toisessa EU / ETA-maassa ei vapauta sinua lukukausimaksusta.


Apurahat

 • -1 500 € Varhaislapset -stipendit, jos koko vuosi maksetaan yhdessä erässä 31. toukokuuta mennessä
 • Academic Award -stipendit 25% - 50% toiselle vuodelle myönnettyjen opintosuoritusten perusteella

Opiskelijat voivat saada Academic Excellence -salkkuja monista syistä: poikkeuksellinen opinnäytetyö, menestys käytännön harjoitteluissa tai projektityö. Näitä apurahoja hallinnoi ja myöntää TAMK R

Opiskelijat voivat myös sponsoroida joko perhe tai organisaatiot / yritykset. TAMK neuvottelee parhaillaan yrityksen sponsorointia tuleville opiskelijoille.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

Welcome to the most popular university of applied sciences in Finland! TAMK has a good reputation among students; its fields of study are interesting and its graduates are in demand on the job market. ... Lue lisää

Welcome to the most popular university of applied sciences in Finland! TAMK has a good reputation among students; its fields of study are interesting and its graduates are in demand on the job market. TAMK is also highly respected in all sectors of working life - both as a successful educator of bright new professionals, and as a valued partner in many forms of collaboration. Näytä vähemmän